Instrukcja korzystania z serwisu

1. Przeglądanie stron

Informacje publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - jako strony i podstrony. Aby przeglądać serwis należy wybrać z menu po lewej stronie określoną stronę lub podstronę - jej zawartość zostanie wyświetlona w głównej części ekranu. Na dole każdej strony znajduje się metryczka z danymi o autorze, dacie utworzenia, dacie publikacji, osobie publikującej oraz łącznej liczbie odsłon. Odsłony, czyli kolejne wyświetlenia dokumentu, liczone są od pierwszej jego wersji.
Jeżeli wybrana strona była kiedykolwiek modyfikowana, wyświetlany jest link pozwalający na wyświetlenie wszystkich poprzednich (archiwalnych) wersji tej strony, wraz z powodem wprowadzenia zmian. Przeglądanie wersji archiwalnej strony nie wpływa już na licznik odsłon - wskazuje on nadal ilość wyświetleń do chwili dokonania zmiany.
Na górze strony (po prawej) znajdują się ikony pozwalające na powiększanie rozmiaru tekstu (A) oraz włączenie wersji kontrastowej (K) dla osób słabowidzących.
Na dole strony jest również umieszczona ikonka drukarki, pozwalająca na uproszczenie formatu wyświetlania strony w celu jej poprawnego wydrukowania.

2. Strony wymagane przez BIP

Niektóre strony serwisu są wymagane dla wszystkich systemów BIP:

 • Redakcja - wykaz redaktorów z ich danymi kontaktowymi,
 • Mapa serwisu - wykaz wszystkich stron w formie drzewa,
 • Statystyki - graficzna prezentacja 10-ciu najczęściej odwiedzanych stron oraz podsumowanie wszystkich stron i ich odsłon,
 • Instrukcja korzystania - niniejsza strona,
 • Pozostałe informacje - opis sposobu dostępu do informacji publicznych nie ujętych w niniejszym serwisie BIP.

3. Strony ukryte i usunięte

Niektóre strony (np. Konkursy) mogą zostać ukryte z powodu braku odpowiednich informacji do opublikowania - wówczas nie są one uwidocznione w menu, ale nadal pozostają widoczne w Mapie serwisu, skąd można je wywołać.
Jeżeli jakakolwiek strona została usunięta z serwisu, można nadal do niej dotrzeć, gdyż automatycznie trafiła do Rejestru stron usuniętych, wraz z adnotacją o przyczynie usunięcia.

4. Wyszukiwanie informacji

Serwis umożliwia przeszukanie wszystkich aktualnych wersji stron (bez wersji archiwalnych). Aby przeszukać serwis należy wpisać poszukiwane słowo lub frazę w polu "Szukaj" umieszczone w górnej części okna i kliknąć przycisk po prawej stronie lub nacisnąć klawisz "Enter". Po chwili wyświetlony zostanie wykaz stron zawierających szukane treści lub komunikat o braku danych.
Po wyświetleniu dokumentu można znaleźć w nim określone słowa po naciśnięciu klawiszy Ctrl+F.

5. Konkursy i przetargi

Ogłoszenia o konkursach i przetargach publikowane są w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze), w podziale na grupy. Wybór grupy następuje po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Dla konkursów są to:

 • konkursy w toku - nie upłynął jeszcze termin składania zgłoszeń
 • zakończone - upłynął termin, jeszcze nie rozstrzygnięte
 • rozstrzygnięte
 • usunięte (lub unieważnione)

Przetargi podzielone są na 4 grupy:

 • podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
 • nie podlegające tej Ustawie
 • zakończone (rozstrzygnięte i nie)
 • usunięte

Treść ogłoszenia pojawia się po kliknięciu jego nazwy. W treści mogą być umieszczone grafiki oraz pliki załączników do pobrania. Uwaga - pliki załączników nie są archiwizowane w przypadku ich wymiany, więc nie ma dostępu do ich poprzednich wersji.
Każda zmiana ogłoszenia jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Rozstrzygnięcie lub unieważnienie konkursu (przetargu) powinno być zawsze uzupełnione informacją o wyniku rozstrzygnięcia lub powodzie unieważnienia.

6. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl

Po prawej stronie nagłówka strony znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do głównego portalu Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.gov.pl.

Opublikowano:
17.12.2010 (13:30)
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 07.12.2010
Ilość wyświetleń: 5 406