Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie sa udostępnione w Biuletynie, zostaną udostępnione:

  • bezpośrednio w sekretariacie Domu w formie ustnej lub pisemnej
  • nie później niż w ciągu 14 dni po złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie z załączonym wzorem

Niektóre informacje publiczne mogą podlegać anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych. Zakres wyłączenia obejmuje w szczególności: imienia i nazwiska, adresu, opisu sytuacji zyciowej, opisu sytuacji majatkowej itp. Organem dokonującym wyłaczenia jawności danych jest Dyrektor DPS w Podzamku.

Dostęp do informacji publicznych jest bezpłatny, jednakże Dom Pomocy Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą kosztom poniesionym na odostępnienie informacji, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznych.

Wniosek do pobrania

Opublikowano:
07.12.2015 (09:45)
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 07.12.2010
Ilość wyświetleń: 7 191