Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Zeszyt ewidencji mieszkańców
 2. Wykaz Procedur
 3. Rejestr szkoleń wewnątrzzakładowych
 4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 5. Ewidencja wyjść prywatnych
 6. Ewidencja czasu pracy opiekunów, pokojowych, zastępcy kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, konsultanta zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, instruktorów terapii zajęciowej, techników rehabilitacji, instruktorów k.o.
 7. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 8. Rejestr delegacji
 9. Dziennik korespondencji
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
 12. Ewidencja zatrudnionych pracowników
 13. Rejestr wydanych pełnomocnictw przez Dyrektora
 14. Rejestr wydanych zaświadczeń
 15. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie.

Opublikowano:
04.10.2016 (10:06)
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 04.10.2016
Ilość wyświetleń: 3 253