bip.gov.pl
A A A K
BIP

Status prawny i organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.),
  2. ustawy z dnla 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),
  5. Statutu.

Organem prowadzacym i tworzącym DPS w Podzamku jest Powiat Kłodzki, który podejmuje rozsztrzygnięcia własnościowe i majątkowe oraz podejmuje decyzje w zakresie organizacji i funkcjonowania Domu odpowiednimi uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Podstawowym dokumentem określającym strukturę i zasady działania Domu jest Statut uchwalony przez Radę Powiatu Kłodzkiego Uchwałą nr IX/76/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Regulaminy obowiązujące w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DPS W PODZAMKU

Załącznik nr 1 - schemat organizacyjny

Załącznik nr 2 - schemat zatrudnienia

Załącznik nr 3 - schemat obiegu dokumentów

Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku

Opublikowano:
08.12.2016, 13:24
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 28.04.2011, 10:26
Ilość odsłon: 6 104