bip.gov.pl
A A A K
BIP

Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor
Małgorzata Pajor - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 20

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Baldy - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 24

Główny Księgowy
Anna Walusiak - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 15

Główny Specjalista Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Małgorzata Kanecka
- tel. 748672809, 748678507 - wewn. 11

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Urszula Sobota - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 30

Z-ca Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Anna Zborowska - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 30

Kierownik Działu Pomocniczego i Obsługi
Dariusz Niebieszczański
- tel. 748672809, 748678507 - wewn.24

Administrator
Łukasz Ćwichuła - tel. 748672809, 748678507 - wewn.24

Opublikowano:
05.08.2020 (10:40)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 05.08.2020
Ilość odsłon: 6 337