To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2021 (09:52) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa informacja

Przebieg i efekty kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie

4.11.2020 - Sąd Okręgowy w Świdnicy

Protokół z kontroli PDF

21.01.2020 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wystapienie pokontrolne PDF

22.11. 2016 - Komisja Rewizyjna - kontrola w zakresie:

  • finanse
  • stan zatrudnienia
  • inwestycje i remonty w jednostce
  • warunki mieszkaniowe
  • opieka lekarska na mieszkańcami

Protokół kontroli (PDF): strona 1, strona 2

16.11.2016 - Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku - kontrola legalności pobytu mieszkańców

Sprawozdanie z kontroli (PDF)

02-03.06.2016 - Starostwo Kłodzkie - kontrola w zakresie:

  • sprawowanie opieki nad mieszkańcami
  • wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej - grupa D "Informacja i komunikacja"

13.05.2016 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu

25.04.2016 - Starosta Kłodzki ZPK - kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu Kłodzkiego

30.10.2015 - Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy - kontrola przestrzegania praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi

05.08.2015 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - kontrola kompleksowa (protokół nr 83/HŻ/2015)

10-12.06.2015 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki - kompleksowa kontrola standardu usług

05.05.2015 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu

06.11.2013 - Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy - kontrola przestrzegania praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi

07-11.10.2013 - Starostwo Kłodzkie - kontrola problemowa w zakresie:

  • struktura wydatkowa środków finansowych w latach 2011-2012
  • prawidłowość planowania środków na wynagrodzenia
  • premiowanie pracowników

Opublikowano:
26.02.2021 (09:52)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 26.02.2021
Ilość wyświetleń: 2 192