Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor
Małgorzata Pajor - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 20  e-mail: dyrektor@dps-podzamek.pl

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Baldy - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 31  e-mail: z.dyrektor@dps-podzamek.pl

Główny Księgowy
Anna Walusiak - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 15  e-mail: g.ksiegowy@dps-podzamek.pl

Główny Administrator Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Małgorzata Kanecka
- tel. 748672809, 748678507 - wewn. 41 e-mail: administrator.dto@dps-podzamek.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Urszula Sobota - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 30  e-mail: kierownik.dto@dps-podzamek.pl

Z-ca Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Anna Zborowska - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 30

Kierownik Działu Pomocniczego i Obsługi
Dariusz Niebieszczański
- tel. 748672809, 748678507 - wewn.19  e-mail: kierownik.dpo@dps-podzamek.pl

Administrator
Łukasz Ćwichuła - tel. 748672809, 748678507 - wewn.24  e-mail: administrator1@dps-podzamek.pl

Opublikowano:
11.06.2021 (14:22)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 05.08.2020
Ilość wyświetleń: 7 110