Aktualności

 Dom Pomocy Społecznej w Podzamku zatrudni pracowników PDF

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

22.07.2021

Informuję, że do naboru w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownik DTO" w terminie do 22 lipca 2021 r. wpłynęły 3 oferty:

  1. Grzegorz Matuszewski
  2. Ilona Komnata
  3. Olga Zaykowska-Matczak

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano 2 kandydatki spełniające wymagania formalne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu:

  1. Ilona Komnata
  2. Olga Zaykowska-Matczak

Drugi etap naboru, czyli test i rozmowa kwalifikacyjna, odbędą się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 9:30 w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

Dyrektor DPS w Podzamku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

08.07.2021

Dyrektor DPS w Podzamku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Szczegóły ogłoszenia