Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor
Małgorzata Pajor - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 20  e-mail: dyrektor@dps-podzamek.pl

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Baldy - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 29  e-mail: z.dyrektor@dps-podzamek.pl

Główny Księgowy
Anna Walusiak - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 15  e-mail: g.ksiegowy@dps-podzamek.pl

Administrator
Łukasz Ćwichuła -
tel. 748672809, 748678507 - wewn .24 e-mail: administrator1@dps-podzamek.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Berta Stec - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 31  lub 12 (blok medyczny)   e-mail: kierownik.dto@dps-podzamek.pl


Opublikowano:
18.10.2022 (09:04)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 05.08.2020
Ilość wyświetleń: 8 569