To jest wersja archiwalna z dnia 06.12.2023 (08:09) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa informacja dotycząca zmian kadrowych

Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor
Adam Frankowski
e-mail: dyrektor@dps-podzamek.pl

Zastępca Dyrektora
Jolanta Leszko - tel. 748672809, 748678507 wewn. 31
e-mail: z.dyrektor@dps-podzamek.pl

Główny Księgowy
Anna Walusiak - tel. 748672809, 748678507 wewn. 15
e-mail: g.ksiegowy@dps-podzamek.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Łukasz Ćwichuła -
tel. 748672809, 748678507 wewn. 24
e-mail: kierownikdag@dps-podzamek.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Berta Stec - tel. 748672809, 748678507 - wewn. 12
e-mail: kierownik.dto@dps-podzamek.pl

Z-ca Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Marta Wasylewicz - tel. 748672809, 748678507  wewn. 12
e-mail: zkierownik.dto@dps-podzamek.pl

Opublikowano:
06.12.2023 (08:09)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 05.08.2020
Ilość wyświetleń: 10 085